انهيءَ ڪنايه کي ڇا چئبو آهي. جنهن ۾ سڀ صفتون گڏجي هڪ موصوف سان مخصوص هجن؟

الف۔ نايه قريب
ب۔ نايه بعيد
ج۔ صناي منفي
د۔ نايه مثبت

Leave a Comment